Racystar kennel Fodervärd Hundarna Om uppväxt Bokning Hundar till salu Valpar Duvor till salu Foto Nyheter Besöka oss?

Duvor Isländsk fårhund Grönlandshund Leonberger Schäfer Länkar

--övervinn ständigt det onda med det goda..             

Racystar Ilyushin Mriya har fått valpar den 25 Juli 2022 med Djurlöf´s Korpen

Se bilder av valparna >>>här<<<

Racystar uppfödning sedan 1989

Uppdaterat här på hemsidan 2023-04-13:

Kenneln läggs ned

Anledningen är att SKK beskyller mig för att inte ha hämtat ut stamtavlorna på min grönlandshund kull f 2020-07-21

IMG_6729(1).jpg

Stamtavlorna har som ni ser hämtats ut, jag ska leta upp bankutdrag från betalningen också och lägga ut här.

Bilden på stamtavlorna har skickats till SKK och deras jurister har på telefon erkänt att "där har vi gjort fel".

Ändå skall "saken" tas upp "i sak"

Om det kommit något från SKK som pekat på att stamtavlorna inte hämtats ut så skulle man väl behandlat det som en påminnelse på en räkning som man trots allt betalat.

Men SKK väljer att fördärva denna kullen för mig för tid och evighet.

Jag kan "ansöka om att gå med" med en osäker bedömning. Men kullen är borta registreringsmässigt.

Med tanke på att både ansökan om medlemskap råkat försvinna samt även en överklagan till dom likaså så kan man ju tänka sig utgången. Valparna är nu snart 9 månader gamla och jag har väntat på svar på dessa två försändelser till SKK i många månader nu, och fick så sent som här om dagen veta att dom "inte fått dom".

Detta är rena cirkusen

Så jag tackar för mig.

Mer dokumentation kommer läggas ut här så folk inte tror att det är jag som gjort något galet, för det är det verkligen inte.

Det är rent hittepå att stamtavlorna inte hämtats!

Sedan har SKK krånglat till det hela med att processa om något som inte ens skett. DOM HAR fått fotografier av stamtavlorna för länge sedan, på mejl! Och sedan post i samband med överklagan OCH medlemsansökan.

Nu när dom vet att dom gjort fel, tror ni jag fått någon ursäkt? Eller valpköparna som fått sina hundar avregistrerade och sina röntgenresultat raderade? Nej detta torra svar fick jag:

"Jag har släppt spärren för kullen född 20200721 däremot kvarstår det att du inte kan registrera aktuell valpkull."


Nu straffas jag för att jag inte var medlem under min sjukdomstid och således inte aktiv inom hundsporten, för "man kan inte bara låta bli att vara medlem helt plötsligt"

Därför kunde dom inte ta upp "saken" "i sak".

För det första, man måste kunna lita på att SKK har såpass ordning så dom VET att man hämtat ut OCH betalat sina stamtavlor innan dom gör en "sak" av det!

För det andra, när dom vet att man inte är medlem och dom inte kan pröva "saken" så vet dom ju samtidigt att den drabbade inte vet att dom gjort en "sak" av det.

För det tredje, när man bevisar att "saken" inte ens existerar och återupptar kennel-livet efter svår sjukdom så straffas man VÄRRE än en som är utesluten, för den får åtminstone registrera närkommande valpar i tiden.

Jag hoppas med detta inlägg att SKK skäms, ber om ursäkt, registrerar valparna samt helt ersätter mig skäligt för det dom gjort.

Annars.. Undrar om det är värt att gå till domstol med detta? Det handlar ju också om ekonomisk förlust, badwill helt i onödan och en uppfödare som ger upp

/Trine, före detta uppfödare

Här kommer jag lägga ut mejl, brev, fotografier och mera som inte SKK kanske förväntar sig.......................

Jag måste samla mig lite först men här kommer några till att börja med:

Hej
Jag har nu efterfrågat hjälp i det här konstiga ärendet vad gäller stamtavlor som ni påstår att jag inte hämtat ut och som sedan ligger till grund för att jag inte får registrera valpar. Trots att stamtavlorna både är uthämtade och betalda.
Jag hoppas på snabbt svar.
Vad jag vill med detta mejl är att jag under telefonsamtal med er här om dagen fick till mig att min nya medlemsansökan nu försvunnit. Det är ganska länge sedan den skickades och ärendet är brådskande så att "bara göra det igen" är en dålig lösning. Jag vill ha en skriftlig bekräftelse på att den inte finns hos er, likaså det brev jag skickade angående svar och fotografier på stamtavlorna.
Finns dessa hos er eller inte? Det handlar om två olika försändelser.
Mvh Trine Andreassen

Hej Trine!

 

Ditt mejl har vidarebefordrats till mig som är sekreterare i Disciplinnämnden. Du har i telefon erhållit samma svar som kommer skriftligen nedan.

 

Du får inte bli medlem i SKK-organisationen annat än efter Disciplinnämndens tillstyrkan.

 

Av beslut 34/2022, meddelat 13 juni 2022, framgår att Svenska Kennelklubbens Centralstyrelses (CS) anmälan mot dig avseende brott mot SKKs grundregel 1:3 och 2:7 inte kunde prövas i sak och att du inte får bli medlem i SKK-organisationen utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.

 

Ramen för Disciplinnämndens prövning framgår av SKKs stadgar § 14 mom. 1. Av bestämmelsen framgår att Disicplinnämnden ska pröva om enskild person som är medlem i SKK-organisationen har handlat i strid mot SKKs regelverk.

 

Eftersom du inte var medlem i SKK eller någon av dess medlemsorganisationer när anmälan togs upp av Disciplinnämnden kunde anmälan mot dig inte prövas i sak.

 

Enligt SKKs stadgar § 14 mom. 3 får medlem som upphört vara medlem i någon av medlemsorganisationerna sedan anmälan mot medlemmen inkommit inte åter antas som medlem i medlemsorganisation annat än efter Disciplinnämndens tillstyrkan.

 

Beslutet innebär att du måste skicka in en ansökan om medlemskap till Disciplinnämnden, Svenska Kennelklubben, Box 771, 191 27 Sollentuna. Disciplinnämnden kommer sedermera att ta upp ansökan om medlemskap och fatta beslut på något av sina kommande sammanträden. Det Disciplinnämnden då har att ta ställning till är huruvida nämnden tillstyrker eller avstyrker ansökan om medlemskap från dig.

 

Du kan läsa mer om Disciplinnämndens disciplinära åtgärder på följande länk: Förklaringar till DNs påföljder | Svenska Kennelklubben (skk.se) Se särskilt ”Prövas ej i sak” . Tillstyrkan sker i allmänhet sker efter 3-5 år, Disciplinnämnden prövar dock varje inkommen ansökan om återinträde/medlemskap.

 

Observera att du inte kommer få registrera valpar som fötts under tiden du inte varit medlem utan enbart sådana hundar som fötts, eller vad gäller registrering, importerats tidigaste tre (3) månader efter dagen för Disciplinnämndens tillstyrkan.

 

 

Enligt Disciplinnämndens arbetsordning får Disciplinnämnden inte på eget initiativ uppta ett ärende till ny behandling. Omprövning av ett beslut kan endast ske om det åberopas nya omständigheter eller bevis och de nya omständigheterna eller bevisen sannolikt skulle ha lett till att nämnden fattat ett annat beslut. Den som anmälts måste också göra sannolikt att det inte tidigare varit möjligt att åberopa omständigheten eller bevisningen eller att det funnits en giltig ursäkt för att inte göra detta. Omprövning kan dessutom ske om uppenbart fel förekommit vid ärendets handläggning och detta kan anses ha haft betydelse för Disciplinnämndens avgörande eller om nämnden finner att det annars föreligger synnerliga skäl för omprövning.

 

Vad avser din ansökan om omprövning (DÄ 151/2022) av beslut 34/2022 så avslogs den genom DN-beslut 18/2023, meddelat 13 februari 2023.

 

Det är givetvis olyckligt att du anser att såväl ärende som beslut är felaktigt, någon prövning i sak har dock inte skett av det ursprungliga ärendet eftersom du inte var medlem i SKK-organisationen vid tidpunkten för ärendets prövning. Du inkom inte heller med något yttrande i ärendet, trots påminnelse. I ett yttrande hade du kunnat påpeka felaktigheter i anmälan samt anföra att du hämtat ut stamtavlorna. Du kan anföra att du hämtat ut stamtavlorna samt bifoga bevis för detta i en eventuell ansökan om medlemskap. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad och skickas per post till adressen som uppgivits här ovan.  

 

Önskar dig lycka till och en trevlig torsdag!

 

Med vänlig hälsning

Hej
Eftersom både nya ansökan jag skickade till er angående medlemskap samt svar till SKK/DN för flera månader sedan verkar ha försvunnit (enligt telefonsamtal i går) undrar jag hur jag nu skall göra.
Läget är mycket brådskande så denna förlust av tid känns oerhört onödig. Därav att jag hade svårt att tro henne under gårdagens samtal, detta resulterade i att hon slängde på luren. Jag sa inget elakt, blev bara förundrad över detta och med tanke på att hela anmälan grundar sig på en osanning fick jag svårt att tro detta också. Såklart kan det ha "försvunnit". Men nu är hela "saken" påhittad trots att den valsats runt i olika instanser. Den ene sa i går att det skulle tas upp en gång till, den andra sa att det inte skulle ske. Det hela är ju rena cirkusen i mina ögon. Snälla, någon har gjort fel från början och straffet för mig har blivit mycket dyrt helt i onödan. Kan inte någon kika på detta och rätta till det? Försöken att sälja valparna oregistrerade har kostat mitt kennelnamn oerhört mycket badwill utöver alla pengar och tid. Folk tror mig inte heller när dom frågar varför dom inte är registrerade, när jag måste säga att SKK straffar mig för stamtavlor jag inte hämtat ute SOM JAG HAR HÄMTAT UT. Snälla kan ni bara kika på detta och ge mig besked snarast om det är kört för dessa valpar eller inte så jag kan lägga ut på min kennelsida vad som skett för jag vill inte ha det ryktet. Jag har avvaktat för jag har trott att ni tänker rätta till felet.
Mvh Trine Andreassen

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: racy.star@racy.se
Datum: 3 april 2023 13:55:55 +02:00
Ämne: SKK har gjort ett stort fel
Till: vd@skk.se

Hej
Nu vädjar jag till er att snälla lösa denna ohållbara situation. Jag klistrar in mejlet jag skrev tidigare och vädjar nu till högsta instans inom SKK att hjälpa mig. Det verkar som att både min medlemsansökan samt även mitt svar till SKK om att stamtavlorna som man påstår att jag inte hämtat faktiskt ÄR hämtade. Valparna är nu åtta månader, och nu ska hela processen dessutom börja om från början enligt samtal i dag? Ärendet skall gå igenom alla instanser igen, för ett fel som inte ens existerar från början? Jag har väntat på besked som tydligen inte skall komma enligt dagens samtal och fått hot om att dessa valpar ändå inte kan registreras oavsett utgången. Trots att det är SKK som gjort fel och inte jag.
Om det inte finns någon möjlighet att rädda dessa valpar så är det ju knappt någon mening för mig att gå med ändå. Men jag vädjar till er att snälla rätta till detta för det blev helt enkelt fel från början. Stamtavlorna finns i min ägo, till 100% betalda dessutom.
Ett helt livsverk och blodlinjer som inte kan återuppväckas går förlorat. Så kan det bara inte få bli.
Snälla hjälp mig.
Mvh Trine Andreassen


22 september 2022 08:43:04 +02:00, skrev --------------- <___________@skk.se>:

God morgon,

 

Jag har släppt spärren för kullen född 20200721 däremot kvarstår det att du inte kan registrera aktuell valpkull.

Du måste först skriftligen ansöka om återinträde till DN så får dom ta ställning till ditt ärende.

Hej
Finns det en anmälan eller dom på mig? I så fall vad handlar det om? Har fått svar från registreringsavdelningen att jag inte får bli medlem men vet inte varför.
Mvh Trine Andreassen, kennel Racystar

2022-09-03:

Schäfervalpar!

Racystar schäfervalp ur L-kullen

MJ1A6341.jpg

Hemsidan är helt egen design, alla bilder är tagna av mig eller i vissa fall någon som hjälpt till vid träning av mina hundar

Jag hjälper till med fotografering, bildbehandling, konstnärliga filter och design, klicka på bilden nedan och se

0L7A1904wow.jpgwow22.jpg

Kenneln startade 1989 och har som mål att föda upp sunda och friska hundar med tilltalande mentalitet och hög användbarhet. Främst som drag, bruks och tjänstehundar men även som sportig familjemedlem eller som ren sällskapshund som duger till mer än soffvärmare

Till kennelns facebooksida

Swedish_FB_FindUsOnFacebook-144-2.png

Min privata facebooksida

Swedish_FB_FindUsOnFacebook-144.png
Besöksräknare sedan 2018-06-19

Den här hemsidan är under uppbyggnad efter en datorkrasch där jag miste allt mitt arbete.

Det lär ta tid att återställa allt men jag bygger lite i taget när jag hinner.

©Racystar AB | Marum Laxdiket, Skara mail@racystar.com